Studiespesialisering

Allsidig utdanningsprogram der du får bestemme store deler av timeplanen din selv. For deg som ønsker å velge relevant fagkombinasjon for å studere videre på universitet eller høyskole.

Elever på studiespesialisering ved Tingvoll vgs

På studiespesialiserende utdanningsprogram har du mange forskjellige fag, ikke så ulikt fra ungdomsskolen. Forskjellen er at du i tillegg til de obligatoriske fagene også skal velge programfag som du er spesielt interessert i, innen språk, samfunnsfag eller realfag. Du kan også velge en kombinasjon av disse. Programfagene vil utgjøre en stor del av timeplanen din på vg2 og vg3.

Undervisningen

Undervisningsformen vil kunne variere etter fag. Noen ganger har vi vanlig klasseromsundervisning, men du vil også få jobbe mye individuelt og i grupper. Du får fordype deg i ulike tema, og du får jobbe med tverrfaglige prosjektarbeid. Fellesfag som norsk, engelsk og matematikk har du sammen med elever på idrettsfag, og kroppsøving har du sammen med yrkesfagelever. Dermed blir du godt kjent med både medelevene i basisgruppen din, og med elever på tvers av klasser og trinn.

Programfagene

Når du har fullført vg1, velger du om du vil søke deg videre på vg2 realfag eller vg2 språk/samfunnsfag/økonomi. Ut ifra dette får du på vg2 og vg3 velge programfag innenfor realfag eller språk/samfunnsfag/økonomi, og disse fagene utgjør minst halvparten av timeplanen din på disse to årene. Du kan også velge ett fag fra idrett i fagkombinasjonen din hvert år, og her kan du da velge mellom toppidrett eller breddeidrett. Dette idrettsfaget kan du også velge på vg1.

Studiespesialisering kan med disse valgmulighetene gi deg et tilpasset og veldig godt utgangspunkt for å studere videre innenfor det området du er interessert i. Du vil få god informasjon på vg1 om fagvalgene på vg2 og vg3. Hos oss kan du som er elev ved studiespesialisering velge mellom følgende programfag:

 • Realfag:
  • Matematikk R1 og R2
  • Biologi 1 og biologi 2
  • Fysikk 1 og fysikk 2
  • Kjemi 1 og kjemi 2
 • Språk/samfunnsfag/økonomi:
  • Engelsk 1 og engelsk 2
  • Psykologi 1 og psykologi 2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Sosialkunnskap
 • Fra idrettsfag:
  • Breddeidrett
  • Toppidrett (friidrett, fotball, randonee/utholdenhet eller e-sport)

Videre studier

Studiespesialisering gir deg altså mulighet til å få en skreddersydd fagsammensetning for videre studier. Alle som fullfører og består tre år på studiespesialisering, får generell studiekompetanse og kan søke videre på universiteter og høyskoler. Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse:

 • Realfagskrav: Noen studier krever at du har bestemte programfag fra realfag. Eksempler på slike studier er ingeniør-, realfags- og medisinske studier. Du finner opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på samordnaopptak.no. Hvis du tenker at noen av disse studiene er aktuelle for deg, bør du velge studiespesialisering med realfag på Vg2 og Vg3, slik at du får mulighet til å velge det du trenger blant alle realfagene.
 • Opptaksprøver: Mange studier innen kreative fag krever en praktisk opptaksprøve. Dette finner du mer informasjon om ved å lese informasjon fra studiestedet, eller ved å snakke med rådgiver hos oss.

Har du noen spørsmål?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål:

SentralbordetMette Vågenmette.vagen@mrfylke.no71 28 42 00
Fagleder / rådgiverBjørn Rollandbjorn.rolland@mrfylke.no 71 28 42 02 /
41 56 09 30
Fagleder studiespesialiseringReidun Hallereidun.halle@mrfylke.no 71 28 42 00 /
41 51 85 42
Elever som jobber med forsøk i realfag
Elever som jobber med språk/samfunnsfag

 

Snarveier

Dokumenter

Kontakt