Naturbruk

Framtidsrettet opplæring med fokus på bærekraftig naturbruk og variert praksis.

Illustrasjonsbilde traktor i slåttonn

Naturbruk er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram ved Tingvoll vidaregåande skole fra høsten 2022. Vi ønsker å tilby en spennende utdanning med variert opplæring både på skolen og ute i praksis. Vårt vg1-tilbud vil være et godt utgangspunkt for videre utdanning i både grønn retning mot landbruk, dyrehold og skogbruk, og i blå retning mot havbruk/akvakultur, fiske og fangst.

Undervisningen

Store deler av skoleuken består av programfag innenfor naturbruk. Gjennom programfagene vil du lære både teori og praksis, og undervisningen vil foregå både på skolen, i nærområdet rundt og ute på gårdsbruk og bedrifter.

Praksis

Som elev ved naturbruk vil du få delta i variert praktisk arbeid innenfor dyrehold, matproduksjon, jordbruk, skogsdrift, fiske, jakt og fangst. Du vil også få opplæring i bruk av traktor, maskiner og redskaper. Skolen samarbeider med Nibio/Norsøk, et av landets fremste fag- og forskningsmiljøer innenfor bærekraftig landbruk, som ligger like i nærheten av skolen. Elevene vil også få praksis på gårdsbruk innenfor ulike driftsformer og dyrehold, samt bedrifter innen skogsdrift og fiske/havbruk.

Utdanningsprogram på vg2

Etter å ha fullført vg1 Naturbruk, kan du velge mellom ulike alternativer på vg2. Hos oss tilbyr vi vg2 Skogbruk, der du får opplæring og praksis i skjøtsel, forvaltning og hogstarbeid.

Jobbmuligheter

Etter at du har fullført vg2 Skogbruk, kan du søke læreplass og bli lærling. Med to års læretid og bestått fagprøve, får du fagbrev som skogsoperatør.

Ønsker du å studere videre?

Etter to år på Naturbruk, har du også mulighet til å søke vg3 Naturbruk eller Påbygging til generell studiekompetanse. Med dette vil du kunne søke opptak på høyskoler og universiteter.

Har du noen spørsmål?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål:

SentralbordetMette Vågenmette.vagen@mrfylke.no71 28 42 00
Fagleder naturbruk / rådgiverBjørn Rollandbjorn.rolland@mrfylke.no  71 28 42 02 /
41 56 09 30

Snarveier

Kontakt