Helse- og oppvekstfag

Praktisk rettet utdanningsprogram, for deg som liker å jobbe med mennesker og har omsorg for andre.

Elever på helse- og oppvekstfag ved Tingvoll vgs

Hvis du liker å arbeide sammen med andre mennesker, og er omsorgsfull og interessert i hvordan andre har det, så er helse- og oppvekstfag et godt valg for deg. Hos oss vil du få mye praksis ute i arbeidslivet, og gode muligheter til å prøve ut ulike retninger innenfor helse- og oppvekstsektoren. Vi har små elevgrupper, og du vil få tett oppfølging av lærere.

Undervisningen

Den største delen av undervisningen består av programfag som tar for seg relevante tema innenfor helse og oppvekst. I disse fagene vil du både lære teori, og du vil få mye praktisk undervisning i øvingsrom og kjøkken. Du vil få lære om kroppens oppbygning og funksjon, om fysisk og psykisk helse og om helsefremmende arbeid. Du får jobbe med barn og unges utvikling, og med kost, ernæring og hygiene. Kommunikasjon og samhandling er også et viktig område innenfor utdanningen, og du vil både lære mye om dette, og få mulighet til å praktisere det du lærer.

Praksis

Du vil altså få være mye ute i praksis i arbeidslivet, både på vg1 og enda mer på vg2. Dette er en viktig del av utdanningen, og vi har elever i praksis på for eksempel barnehager, skoler, hjemmetjeneste, sykehjem og i andre institusjoner. Vi organiserer praksisplasser for alle elever i Tingvoll kommune, men dersom du kommer fra en annen kommune og ønsker praksis i hjemkommunen din, kan vi også se på løsninger for dette.

Utdanningsprogram på vg2

Etter at du har fullført vg1 Helse- og oppvekstfag kan du velge mellom flere ulike retninger på vg2, og hos oss tilbyr vi vg2 Helsearbeiderfag. Dette er et utdanningsløp som gjør at du kan søke mange ulike typer jobber etter at du har fullført en lærlingekontrakt på to år.

Jobbmuligheter

Etter at du har fullført vg2 Helsearbeiderfag, kan du søke læreplass og bli lærling. Etter to år som lærling går du så opp til fagprøve, og med bestått fagprøve får du fagbrev som helsefagarbeider. Som helsefagarbeider kan du gi omsorg og utføre grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre, fra små barn og opp til eldre mennesker. Du kan for eksempel søke jobb i barnehage og skole, og få ansvar for barn og ungdom som har behov for ekstra hjelp. Eller du kan søke jobb på ulike steder som for eksempel sykehus, sykehjem, i psykiatri eller i rusomsorg. Les mer om det å jobbe som helsefagarbeider på utdanning.no.

Ønsker du å studere videre?

Helse- og oppvekstfag kan også gi et veldig godt grunnlag for å studere videre innenfor blant annet sykepleie, fysioterapi, tannpleie og andre utdanninger der kunnskap om kropp, helse og samhandling med mennesker er relevant. Dersom du ønsker å studere videre, har du flere muligheter til det:

  • Etter to år på helse- og oppvekstfag kan du søke Påbygging til generell studiekompetanse. Dette er ett år på videregående skole, der du får opplæring i de fagene du trenger for å kunne søke på høyere utdanning etterpå. Mange velger også å fullføre lærlingetida først, og så søke påbygging etterpå. Med fullført og bestått Påbygging til generell studiekompetanse kan du søke opptak på alle universiteter og høyskoler.
  • Hvis du har fullført fagbrev, kan du også gå direkte videre til studier på fagskole. Dette er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på deg som har gått yrkesfag. Fagskoleutdanningen kan du lese mer om på vilbli.no.
  • Du kan også søke opptak til høyere utdanning gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant fagbrev/yrkeskompetanse, og det er først og fremst enkelte realfags- og ingeniørstudier som har en slik søkemulighet. Dette kan du lese mer om på samordna opptak.

Har du noen spørsmål?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss, hvis du har noen spørsmål:

SentralbordetMette Vågenmette.vagen@mrfylke.no71 28 42 00
Fagleder / rådgiverBjørn Rollandbjorn.rolland@mrfylke.no 71 28 42 02 /
41 56 09 30
Fagleder helse- og oppvekstfagReidun Hallereidun.halle@mrfylke.no 71 28 42 03 /
41 51 85 42

Snarveier

Dokumenter

Kontakt