Skolens utvalg

Skoleutvalget:

Alle videregående skoler i fylket har et skoleutvalg med valgte representanter for elever, ansatte, foreldre, lokale samfunnsinteresser og skoleeier.

Skoleutvalget er et rådgivende organ med fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging, og behandler saker som for eksempel utviklingsarbeid, brukerundersøkelser og oppfølging av læringsarbeidet i skolen. Skoleutvalget kan også uttale seg om skolebruksplan, organisasjonsmodell og driftsbudsjett/mindre investeringer.

Skoleutvalget ved Tingvoll vgs 2020/2021 består av disse medlemmene:

 Jakob Woelfert (elevrepresentant)
 Ane L Hagen (elevrepresentant)
 Toril Romfo (ansattrepresentant), vara Tina Bjølverud/Ane Os
 Guro Røttingsnes (foreldrerepresentant)
 Per Magne Waagen (representant for lokalsamfunn/næringsliv)
 Odd Arild Bugge (representant for lokalsamfunn/næringsliv)
 Øystein Bråthen (representant for skoleeier), vara Reidun Halle

Skolemiljøutvalget:

Skolemiljøutvalget (SMU) skal behandle saker som omhandler skolemiljøet, og elevene skal være i flertall i utvalget. Formålet er å sikre aktiv deltakelse fra elevene i arbeidet med skolemiljøet, og innspill fra utvalget fører ofte til konkrete tiltak for å bedre skolehverdagen for elevene.

Skolemiljøutvalget ved Tingvoll vgs 2020/2021 består av disse medlemmene:

Sunniva B. Haukland, 3ST (elevrepresentant)
Marvel Botten, 2ID (elevrepresentant)
Ingeborg Grøtting, 1ST (elevrepresentant)
Niklas Schlumm, 3ID (elevrepresentant)
Ane L Hagen, 1ID (vara elevrepresentant)
Marius Innerdal, 1BA (vara elevrepresentant)

Tina Bjølverud/Ane Os (ansattrepresentant)
Bjørn Rolland (skolerepresentant)
Øystein Bråthen, sekretær (fylkesrepresentant)

Arbeidsmiljøutvalget:

Alle videregående skoler i fylket har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som har ansvaret for å ivareta både ansattes og elevers behov for gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold.

Arbeidsmiljøutvalget ved Tingvoll vgs 2020/2021 består av disse medlemmene:

Tina Bjølverud/Ane Os, verneombud og miljøansvarlig (arbeidstakerrepresentant)
Toril Romfo, tillitsvalgt (arbeidstakerrepresentant)
Reidun Halle, fagleder (arbeidsgiverrepresentant)
Øystein Bråthen, rektor (arbeidsgiverrepresentant)