Miljøfyrtårn

Tingvoll vidaregåande skole ble miljøfyrtårnsertifisert i 2003,

som den første skolen i Møre og Romsdal og den andre i landet.

 

Miljøarbeidet er godt forankret i hverdagen på skolen, med rutiner og retningslinjer som er godt kjent for elever og ansatte. Verneombud er miljøansvarlig og miljøfyrtårnkontakt, og skolemiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalg jobber aktivt med HMS og miljøarbeid.

Skolens HMS-system er godt dokumentert på fylkeskommunens intranettsider.

For mer informasjon om Miljøfyrtårn, sertifisering og kriterier for sertifisering, se Miljøfyrtårn.no.