Om skolen

Tradisjonsrik, trygg og trivelig

Tingvoll vidaregåande skole er den eldste distriktsskolen på Nordmøre og har med det lange tradisjoner. Skolen har omkring 150 elevplasser, 60-80 kursdeltakere på norskopplæring og 35-40 ansatte. Skolen er med dette en viktig hjørnesteinsbedrift for Tingvoll kommune.

Rom for alle - blikk for den enkelte

Tingvoll er kjent som en skole med et veldig bra miljø. Fag sammen med andre basisgrupper, idrettsturneringer, ekskursjoner og friluftsliv på tvers av utdanningsprogrammene gjør sitt til at elevene blir godt kjent med hverandre og lærerne. Russerevy, åpen skole og et aktivt elevråd betyr ellers også mye for utviklingen av et godt skolemiljø.

I tillegg har de mange aktive elevene på skolen i flere år bidratt til å skape et omdømme omkring Tingvoll som en plass hvor det skjer ting – ikke minst på fritiden. Det finnes mange ulike fritidstilbud, noe som også gjør det lettere å bli kjent med medelever for dem som ønsker å bli hybelboer på Tingvoll.

Har du spørsmål om skolen?

Ta kontakt med oss på telefon 71 28 42 00 (sentralbordet) eller på skolens epost tingvoll.vgs@mrfylke.no. Du er selvfølgelig også veldig velkommen til å komme innom oss for en prat. 

Kontakt