Rødt nivå for videregående skoler

Fra torsdag 16.desember går alle videregående skoler over til rødt nivå. Vi ønsker å opprettholde mest mulig normal undervisning, men vi gjør noen endringer de siste dagene før jul og rett i etterkant av juleferien. Vi planlegger for at alle elever skal ha tilnærmet normal undervisning fra torsdag 6.januar.

Skriv ut

De nærmeste dagene ser foreløpig slik ut:

DagPlan for dagen
Onsdag 15.desemberNormal undervisning
Torsdag 16.desemberOperasjon Dagsverk
Fredag 17.desember

Digital undervisning etter timeplan/
Forberedelser mot vurderingssituasjoner

Mandag 20.desemberDigitale vurderinger for de fleste
Vg2 Tømrer møter til fysisk undervisning
Tirsdag 21.desemberFridag
  
Tirsdag 4.januarDigital undervisning etter timeplan
Onsdag 5.januarDigital undervisning etter timeplan
Torsdag 6.januarFysisk undervisning på skolen

 

Elevene holdes kontinuerlig oppdatert om planer og opplegg, og de vil også få nærmere informasjon om smitteverntiltak i skolehverdagen. Vi oppfordrer foreldre/foresatte som har spørsmål rundt dette om å ta kontakt med kontaktlærer.  

Kontakt