Elever og ansatte bes teste seg før de kommer på skolen

Elevene hos oss har som planlagt hatt digital skolestart etter juleferien. Fra torsdag 6.januar skal alle tilbake til fysisk undervisning på skolen, og både elever og ansatte bes om å teste seg før de kommer tilbake.

Skriv ut

Les mer om dette og om unntak fra smittekarantene i skolen på fylkeskommunens nettside. Vi minner også om at ingen skal møte på skolen hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon, selv om symptomene er milde.

Vi ønsker alle elever og ansatte velkommen tilbake til skolen fra torsdag 6.januar.

Kontakt