Innlogging og informasjon

 

Her finner du litt nyttig informasjon om innlogging og kontaktpersoner. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom det er andre områder du savner informasjon om.

VIS er et nytt skoleadministrativt system som er tatt i bruk i Møre og Romsdal fylkeskommune. Her vil elevene finne blant annet timeplan, fravær, vurderinger og faghistorikk.

Foresatte til våre elever under 18 år har tilgang til å logge seg inn via ID-porten, på https://tingvoll-vgs.inschool.visma.no/. Vi oppfordrer alle foresatte til å bruke VIS, og til å ta kontakt med kontaktlærer dersom det er problemer med å innlogging eller hvis du har andre spørsmål rundt VIS.

VIS har også en mobilapp, men denne er foreløpig bare for elever og lærere, ikke foresatte.

Du kan finne litt mer informasjon om VIS, samt en lenke til introduksjonsvideo for foresatte, på fylkeskommunens nettside: https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/elev-pc-og-ikt/visma-inschool

Kontaktlærer vil i de fleste tilfeller være den som kjenner elevene best, og vi oppfordrer til å ta kontakt med ham/henne hvis du ønsker en samtale om ungdommen din. Det er selvsagt også mulighet for å ta kontakt med ledelsen eller kontoret hvis du ønsker det: 

Konsulent/
sentralbord

Mette Vågenmette.vagen@mrfylke.no

71 28 42 00

RektorØystein Bråthenoystein.brathen@mrfylke.no

71 28 42 01 /

41 61 56 42

FaglederReidun Hallereidun.halle@mrfylke.no

71 28 42 03 /

41 51 85 42

FaglederBjørn Rollandbjorn.rolland@mrfylke.no

71 28 42 02 /

41 56 09 30