Innlogging og informasjon

 

Her finner du litt nyttig informasjon om innlogging og kontaktpersoner. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom det er andre områder du savner informasjon om.

Skolearena er et dokumentasjonssted for elevenes fravær og vurderinger i fag. Foresatte til elever under 18 år kan få tilgang til skolearena.

Dette er en del av fokuset skolen har på tett samarbeid mellom skole og hjem. For å få tilgang til skolearena må foresatte registrere seg på https://www.skolearena.no. Kontaktlæreren vil deretter godta søknaden og foresatte får tilsendt passord på e-post.

Som foresatt kan du også bruke Skolearena til å legge inn fraværsmelding på vegne av eleven.

Ta kontakt med kontaktlærer om du trenger veiledning eller har mistet passord/brukernavn.

Kontaktlærer vil i de fleste tilfeller være den som kjenner elevene best, og vi oppfordrer til å ta kontakt med ham/henne hvis du ønsker en samtale om ungdommen din. Det er selvsagt også mulighet for å ta kontakt med ledelsen eller kontoret hvis du ønsker det: 

Konsulent/
sentralbord

Mette Vågenmette.vagen@mrfylke.no

71 28 42 00

RektorØystein Bråthenoystein.brathen@mrfylke.no

71 28 42 01 /

41 61 56 42

FaglederReidun Hallereidun.halle@mrfylke.no

71 28 42 03 /

41 51 85 42

FaglederBjørn Rollandbjorn.rolland@mrfylke.no

71 28 42 02 /

41 56 09 30