For deg som er foresatt

Et godt samarbeid mellom skolen og foreldre/foresatte er viktig for alle parter, og skolen ønsker å legge til rette for at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss. På vg1 blir det tidlig i skoleåret opprettet kontakt mellom kontaktlærer og foreldre/foresatte, og skolen inviterer til to foreldremøter i løpet av dette skoleåret. På disse møtene vil det være anledning til å snakke individuelt med kontaktlærer og/eller faglærere etter ønske og behov. Ellers oppfordrer vi dere foreldre/foresatte til å ta kontakt med kontaktlærer dersom det dukker opp noen spørsmål, eller hvis det er noe dere ønsker å informere skolen om. På vg2 vil det også bli arrangert et foreldremøte før elevene fyller 18 år.

Ved generelle spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med konsulent Mette Vågen via skolens sentralbord, 71 28 42 00.

Kontakt