Meld fra om mobbing, krenkelse eller dårlig skolemiljø

Vi ønsker at det skal være så lett som mulig å melde om mobbing, krenkelser eller dårlig skolemiljø. 

Dersom du selv eller andre ikke har det trygt og godt på skolen, kan du sende inn varsel /melde fra her.

Når du trykker send, går varselet direkte til rektor og assisterende rektor.

Du vil bli kontakta av skolen slik at du kan forklare hva som har skjedd.

Vi ønsker at det skal være så lett som mulig å varsle om mobbing. Du kan melde fra om alt som gjør at du ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Elektronisk varsling er en av flere måter å varsle på.

Du kan varsle om mobbing på flere måter. Du kan kontakte skolen direkte muntlig eller skriftlig. Du kan også ta kontakt med elev- og lærlingombodet. ​​​​​​

Ja, det kan du. I ordensreglementet står det at elever skal varsle om mobbing som de observerer.

Du kan ikke sende inn anonymt varsel fordi det er svært viktig at skolen vet hvem de skal kontakte for å få mer informasjon. Den elektroniske varslinga tar vare på personvernet ditt.

Personopplysningene blir bare benyttet til å følge opp varselet for å få utdypende opplysninger. Personopplysningene er bare tilgjengelig for de som skal følge opp varselet på skolen eller hos fylkesutdanningssjefen, dersom det er ein i ledelsen ved skolen som er den som mobber.

Personopplysningene blir slettet når skolen har fått tilstrekkelig med opplysninger til å følge opp varselet, med mindre du gir et spesifikt samtykke til fortsatt lagring av personopplysningane.

Da kan du bruke elektronisk varsling og huke av på det valget som varslingen gjelder. Da vil dette gå frem av varselteksten som rektor og assisterende rektor får. Skolen har plikt til å varsle fylkesutdanningssjefen (skoleeigar) i slike saker. 

Om varslingen gjelder en leder (assisterende rektor eller rektor) ved skolen, går varselet direkte til skoleeier.

Om du varsler på vegne av andre vil du bli kontaktet av den som har mottatt varselet (rektor, assisterande rektor eller fylkesutdanningssjef), som skal undersøke saken.

Varselet vil bli sendt umiddelbart. Du vil bli kontaktet så raskt som mulig for å få saken undersøkt. 

Når du har sendt inn varsel, vil rektor eller fylkesutdanningssjef ta kontakt med deg og undersøke saken.

Dersom det er nødvendig, vil innsatsteam mot mobbing bli involvert.

Ønsker du mer informasjon om hvordan det går med saken, kan du ta kontakt med skolen. 

De videregående skolene i Møre og Romsdal har etablert innsatsteam mot mobbing som skal sørge for gode tiltak i mobbesaker. Innsatsteama skal drive forebyggende arbeid mot mobbing i skolen. 

Får du ikke hjelp på skolen, kan du kontakte Statsforvaltaren i Møre og Romsdal