Elevmedvirkning: bli hørt - lær mer

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Elevene har rett til å delta på skolen, de skal bli hørt både i saker som handler om dem selv, om hvordan skolen planlegger undervisningen og om hvordan den fungerer.

Rektor skal høre på det elevene mener, og det elevene mener skal få betydning.

Det kan være vanskelig å kjenne igjen hvordan du helt konkret kan bli hørt i skolehverdagen. Derfor er det laget en plakat som skal henge i alle klasserom og som lærerne skal bruke aktivt i undervisningen og dialogen med elevene. Plakaten konkretiserer noen utvalgte kjennetegn på det å bli hørt og det å lære mer.

Bli hørt - lær mer!

Snarveier