Elevforsikring

Når og hvor gjelder forsikringen?

Den gjelder blant annet:

  • Innen skolens område og naturlige nærområder i ordinær skoletid.
  • Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøvelse, ekskursjoner, stevner, reiser og annet som foregår i regi av skolens ledelse, som Operasjon Dagsverk.
  • Under klasseturer, reiser og arrangementer der læreren deltar
  • På direkte vei til og fra skolen og hjemmet
  • I forbindelse med praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som skjer i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsplassen.

Forsikringen gjelder ikke i fritiden. På dokumentet om elevforsikring kan du lese hele forsikringsavtalen.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte skolen din.

Snarveier