Skolehverdag

Vi ønsker at elevene våre skal ha en best mulig skolehverdag. Derfor oppfordrer vi til at du sier fra hvis det er noe du er misfornøyd med, eller hvis du har forslag til endringer eller forbedringer. Bruk gjerne tillitselev/elevråd, eller snakk med kontaktlærer eller rådgiver Bjørn Rolland. 

Kontakt