Elevtjenester

Du skal ha et trygt og godt læringsmiljø på skolen, og våre ansatte er opptatt av at du skal få en god faglig utvikling og at du skal ha de beste forutsetninger for å kunne nå de målene du setter deg. Som et ledd i å oppnå dette samarbeider skolen også med andre instanser.

Helsesykepleier

Helsesykepleier Karin Hendset Skar har fast kontortid på skolen én dag i uka. Hun kan bidra med råd og oppfølging, både om det skulle være mindre saker du ønsker å diskutere, eller om du har behov for støtte til større utfordringer. Utenfor kontortid kan hun også nås på telefon 96 22 68 66.

Helsestasjon for ungdom

Tingvoll kommune driver Helsestasjon for ungdom, som har åpent onsdager kl 14.00-15.30. Du finner helsestasjonen ved siden av legesenteret, og det er bare å møte opp i åpningstida hvis du har noe du lurer på.

Rådgiving

Rådgiver og fagleder Bjørn Rolland er behjelpelig med utdannings- og yrkesveiledning, og kan også være en samtalepartner dersom du har utfordringer med skolehverdagen.  Hvis du har spørsmål rundt dette, stikk innom Bjørn Rolland på kontoret eller ta kontakt på telefon 41 56 09 30.

Snarveier