Elevmedvirkning

Elevmedvirkning er viktig for å få et best mulig læringsmiljø, og på en liten skole som Tingvoll er det kort vei mellom elever, lærere og ledelse.

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ på skolen, og består av tillitselever fra alle basisgrupper. Elevrådet kan ta opp og behandle ulike typer saker, og er et viktig bidrag til å skape trivsel og gode læringsforhold for elevene. Elevrådet velger et elevrådsstyre, og velger også representanter til skolemiljøutvalget, skoleutvalget og flere komiteer som har ansvar for ulike oppgaver gjennom skoleåret.

Ved oppstarten av et nytt skoleår, arrangeres det seminar for skolens tillitselever. Her får elevene opplæring i en del praktiske prosedyrer, som eksempelvis møteledelse.

Rådgiver og rektor har jevnlige møter med elevrådsleder og elevrådsstyre, og fra ledelsen sin side er det svært ønskelig med deltakende elevrepresentanter, slik at elevene sikres reell innflytelse og ikke bare oppfyller skolens egne plandokumenter.

Elevrådsstyret skoleåret 2020/2021:

Leder:Marvel Botten, 2ID
Nestleder:Jakob Woelfert, 1ST
 Sunniva Haukland, 3ST
 Alva Bulling, 2ST
 Pernille Holberg, 3ST (vara)
 Kari Forseth, 2ID (vara)

 

Snarveier

Kontakt