Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Studietilbud > Elektrofag

Elektrofag

Dette er et toårig yrkesutdanningsprogram der Tingvoll vgs samarbeider med lokalt næringsliv om opplæringa.

Elevene får undervisning i fellesfaga to dager i uka på skolen. En dag i uka er øremerka HMS- opplæring og Prosjekt til fordypning. Skolen samarbeider med lokale bedrifter slik at elevene kan gjøre seg kjent med yrkesmuligheter generelt og lokalt.

To hele dager i uka har elevene opplæring i programfaga Data- og elektronikksystemer, Elenergisystemer og Automatiseringssystemer.

Elektroarbeid
Elektroarbeid

VG1 Elektrofag er en bred inngang til elektrofagene og danner grunnlag for videre utdanning og yrke. Programfaga gir elevene grunnleggende ferdigheter i elektrofag og skal fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid.

Grunnleggende ferdigheter:

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemåla for det enkelte programfaget.
 I elektrofag forståes grunnleggende ferdigheter som:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i elektrofag innebærer å forholde seg til kollegaer og fagfolk fra andre fagområder. Sikkerhet, planlegging, veiledning, brukeropplæring og dokumentasjon er viktige stikkord for arbeidssituasjoner som krever utvikling av et presist språk, muntlig og skriftlig, som kommuniseres slik at misforståelser og farlige situasjoner unngåes.

Å kunne lese i elektrofag innebærer å forstå ulike fagtekster og kunne bruke håndbøker, utstyrsmanualer, montasjeveiledninger, lover og normer, arbeidsbeskrivelser, datablad og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet.

Å kunne regne i elektrofag innebærer å utføre beregninger i planlegging, måleresultater og forstå sammenhengen i elektriske system.

Å kunne bruke digitale verktøy i elektrofag innebærer å foreta informasjonssøk til bruk av produksjon av teknisk underlag på systemer og enheter. Digitale verktøy brukes også til programmering, konfigurering og feilsøking.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med skolen på telefon 71 53 29 00.

Kontaktpersonar

Bjørn Rolland
Fagleder
71 28 42 02
Send e-post

Dokument

Fagoversikt Elektrofag
PDF-dokument - 182,91 kB