Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Studietilbud > Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk

Dette er et toårig yrkesutdanningsprogram der Tingvoll vgs samarbeider med lokalt næringsliv om opplæringa.

Elevene får undervisning i felles allmenne fag to dager i uka på Tingvoll vgs. En dag i uka er øremerka HMS-opplæring og Prosjekt til fordypning i samarbeid med lokale bedrifter innen bygg- og anlegg. To hele dager i uka har elevene opplæring i programfaga Produksjon og Tegning og bransjelære. Opplæringa har en teoretisk og en praktisk del og foregår i verksted og ute på byggeplasser.

Byggfagbilde
 
Byggfagbilde

 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk er en bred inngang til bygg- og anleggsfagene, og danner grunnlag for videre utdanning og yrker. Programfaga gir elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk og skal fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid.

Hovedmål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • velge, bruke og bearbeide materialer, verktøy og utstyr til enkle arbeidsoppgaver/konstruksjoner innen bygg- og anleggsteknikk.
  • lese og anvende tegninger /beskrivelser/skisser og planer knytta til arbeidsoppgavene. Omfatter også bruk av digitale verktøy.
  • lære å utføre arbeidsoppgavene i henhold til regler for Helse, miljø og sikkerhet, og i forhold til regelverk i bransjen.
  • få grunnleggende kunnskap om videre utdanning og ulike yrker som Vg1 Bygg- og anleggsteknikk kan føre til:
 
Vg2:                
Byggteknikk       Anleggsteknikk     Feierfaget  
Glassfaget       Isolatørfaget     Treteknikk  
Steinfaget       Overflateteknikk     Klima, energi og miljøteknikk  
                 
Vg3:                
Glassfaget       Anleggsfaget     Stillasbyggerfaget  
Feierfaget       Fjellarbeidsfaget     Renholdsoperatørfaget  
Isolatørfaget       Tømrerfaget     Limtreproduksjonsfaget  
Malerfaget       Rørleggerfaget     Anleggsmaskinførerfaget  
Murerfaget       Taktekkerfaget     Ventilasjons- og blikkenslagerfaget  
Steinfaget       Industrimalerfaget     Trevare- og bygginnredningsfaget  
Betongfaget       Trelastfaget        

Kontaktpersonar

Bjørn Rolland
Fagleder
71 28 42 02
Send e-post

Dokument

Fagoversikt Bygg- og anleggsteknikk
PDF-dokument - 183,54 kB