Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Om skolen > Undervisningen

Tilrettelegging for god undervisning og læring

Skolens utviklingsmål er å oppnå et best mulig lærings- og utviklingsresultat for hver enkelt elev. For å nå dette målet går skolen inn for å organisere og tilrettelegge opplæringa slik at den enkelte elev kan få best mulig tilpassa opplæring etter sine behov og forutsetninger.

Elevene ved Tingvoll vgs deles inn i basisgrupper med 5 – 15 elever pr. kontaktlærer pr. gruppe. Særlig på VG1 prioriterer skolen mindre basisgrupper. Dette for å lette overgangen fra ungdomsskolen og gi elevene best mulig individuell oppfølging i videregående skole. Basisgruppene har ukentlige møter med sin kontaktlærer. Kontaktlærer har oversikt over enkeltelevens faglige og sosiale utvikling og ivaretar skolens kontakt med foresatte. Kontaktlærer samarbeider med elevens faglærere og koordinerer opplæringa i samarbeid med andre kontaktlærere på samme utdanningsprogram og trinn. Faglærere og kontaktlærere gjennomfører faglige og sosiale samtaler med den enkelte elev og iverksetter tiltak for bedre tilpassa opplæring og utvikling sammen med skolens ledergruppe og øvrige støtteapparat.

Elevenes daglige undervisning organiseres i fire arbeidsøkter mellom kl. 08.30 og 15.15, og daglig lunsjpause er 25 minutter. Møtetid på tirsdager benyttes til samarbeidsmøter, sosiale aktiviteter eller faglig arbeid. Undervisningen ellers foregår i større klasser og mindre grupper.

Spesielle opplegg som berører enkeltklasser eller større grupper, legges inn i skolens terminplaner.

Tingvoll vgs har svært gode undervisningsrom og fagrom til varierte undervisningsopplegg. Elevene har tilgang på stort, lyst bibliotek med stor bokstamme og skolerte bibliotekarer hver dag mellom 08.30 – 15.15. Alle elevene har egne bærbare pc-er og skolen har et godt trådløst nettverk. Like ved skolen ligger flott idrettshall, svømmehall og kunstgrasbane. I gangavstand ligger lysløyper og ski-/skytearena.

Pc på skolen

Pc på skolen

Bruken av bærbar pc på skolen bringer med seg mange fordeler, men stiller oså krav til både pc og bruker.

Du finner mye nyttig informasjon på elevportalen om bruk av pc på skolen, og om elevens ansvar og plikter når det gjelder pc-bruk.

Pc-ordningen kan du lese om på skolestart.mrfylke.no.

Dokument

Oversikt timeplan
PDF-dokument - 35,10 kB