Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Om skolen > Rektors side

Ikke størst, men meget god!

Tingvoll vgs er en liten og god videregående skole, med engasjerte ansatte som jobber systematisk og langsiktig for å gi elever og kursdeltakere et så godt opplæringstilbud som mulig.

Skolens hovedmål er at hver enkelt elev skal oppleve best mulig faglig og sosial læring og dermed oppnå et best mulig utviklingsresultat. Vår strategi for å nå dette målet er å utvikle et godt læringsmiljø og gi elevene god tilpassa opplæring, utfordringer på riktig nivå og tydelige faglige tilbakemeldinger underveis i læreprosessen.

Alle elevene er delt inn i basisgrupper på 5-15 elever. Hver basisgruppe har en kontaktlærer som har hovedansvaret for å utvikle gode og trygge relasjoner i basisgruppa i samarbeid med elevene og de andre ansatte. Faglærerne følger opp dette arbeidet i de ulike faggruppene. Deres hovedutfordring er å formidle faget på en god og interessant måte, motivere elevene og gi tydelig veiledning mot et godt læringsutbytte.

På skolen er det viktig å legge til rette for samhandling på tvers av basisgrupper, utdanningsprogram og årstrinn. Vi har defor en rekke aktiviteter gjennom skoleåret som bidrar til å utvikle en positiv og felles skolekultur der elevene opplever mestring på ulike arenaer. Vi har gjennom mange år erfart at dette gir et godt grunnlag for læring.

Hvordan lykkes Tingvoll vgs i sine opplæringsmål?
Resultat fra de siste 10 åra tyder på at skolen vår er blant de beste skolene i fylket. Den årlige Elevundersøkelsen viser at elevene ved Tingvoll vgs er blant de mest fornøyde når det gjelder viktige forhold av betydning for læringsmiljø og resultat som tilpassa opplæring og faglig oppfølging. De faglige resultata viser at Tingvoll vgs har få elever som avbryter skolegangen i løpet av året og med god gjennomføring på de fleste kurs.

Vi som arbeider ved Tingvoll vgs er stolte av skolen vår og ungdommen vår og arbeider hver dag for å gjøre skoletilbudet vårt så godt som mulig.

Med vennlig hilsen Rektor Gudrun Skjevling