Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Om skolen > Korona 2020

Koronabanner

Korona 2020

Gradvis åpning av de videregående skolene

Fra 27.april åpnes skolene våre, i første omgang for elever ved Vg2 yrkesfag og elever ved Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole. Det er programfagene/praktiske fag som vil bli prioritert for undervisning på skolen, og for de fleste elevene vil undervisningen i fellesfag fortsatt være digital. Elevene får informasjon om dette fra egen skole.

For å sikre at skolene kan gjennomføre en forsvarlig drift har Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder med råd og føringer til de videregående skolene. Veilederen er gyldig fra 20. april, og vil bli oppdatert ved behov.

En forsvarlig drift krever godt samarbeide mellom alle aktører som har oppgaver i skolen, både personalet, skolehelsetjenesten, elevene og foresatte.

Å få komme tilbake på skolen er viktig for elevene
Skoleåret er snart ferdig, og mange elever ved Vg2 og Vg3 yrkesfag skal straks signere opplæringskontrakter med bedrifter. Det har derfor stor betydning at ungdom kan komme tilbake på skolen i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte. For å begrense smitte under en kontrollert gjenåpning av skoler finnes det en rekke tiltak som skolen kan sette i verk. Tiltakene som beskrives nedenfor er utdrag fra veilederen i smittevern for ungdomsskole og videregående skole.


Smittevern

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke være i på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer
Les meir