Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Om skolen > Funksjoner

Funksjoner og styrende organer

Alle personer treffes via skolens sentralbord tlf. 71 28 42 00 alle hverdager mellom kl.08.30 og 15.15, eller på skolens felles e-postadresse tingvoll.vgs@mrfylke.no. Merk e-posten med navn på mottaker.

Administrasjon
 Rektor Øystein Bråthen
 Fagleder idrettsfag/yrkesfag og rådgiver Bjørn Rolland
 Fagleder studiespesialisering/medier og kommunikasjon Reidun Halle

Andre ansvarsområder
 Astrid Walsø Aalmo (ansvarlig spesialped./sosiallærer)
 Ola Brage Nastad (ansvarlig opplæring av minoritetsspråklige)

Tillitsvalgte
 Ingunn Ormbostad (Utdanningsforbundet)
 Unni Grande Stølan (verneombud og miljøansvarlig)

DRIFTSAVDELINGEN

Vaktmester:
 Rune Stølen

Kontoransatte:
 Mette Vågen, konsulent

Renholdere:
 Unni Stølan, ledende renholder
 Solbjørg Vatn
 Hege Nørrelund

KONTAKTLÆRERE 2018/2019

Vg1 - Videregående trinn 1:
1A: 1ST1A Ingunn Ormbostad
  1ME1A Ingunn Ormbostad
  1ID1A Ingrid Ness Rolland
1B: 1HO1B Arna Meisingset
1C: 1BA1C Tony Hopen
Vg2 - Videregående trinn 2:
2A: 2ST2A Torill Enger Karlsen
  2ME2A Torill Enger Karlsen
  2ID2A Jens Magne Gjul
2B: 2HE2B Astrid Walsø Aalmo
2C: 2EL2C Thomas Storli
Vg3 - Videregående trinn 3:
3A: 3ST3A Jorun Smemo Hannem
  3ID3A Knut Grüner Aaram
STYRENDE ORGANER
Skoleutvalget

Alle videregående skoler i fylket har et skoleutvalg med valgte representanter for elever, ansatte, foreldre, lokale samfunnsinteresser og skoleeier.

Skoleutvalget er et rådgivende organ med ansvar for bl.a. skolens mål- og tiltaksplan, utviklingsarbeid og oppfølging av læringsarbeidet i skolen.Skoleutvalget kan også uttale seg om skolebruksplan, organisasjonsmodell og driftsbudsjett / mindre investeringer.

Skoleutvalget ved Tingvoll vgs 2018/2019 består av disse medlemmene:

Elevrepresentanter:
 Arne Gjørsvik
 Ada Woelfert
 Ine Aasen (vara)
 Marie Schilbred (vara)
Ansattrepresentant:
 Ingunn Ormbostad (vara Unni Grande Stølan)
Foreldre/foresattrepresentant:
 Kristin Bang (vara Trond Bjørshol)
Representanter fra lokalsamfunn/næringsliv:
 Per Magne Waagen
 Odd Arild Bugge
Representant fra fylkeskommunen:
 Øystein Bråthen (vara Reidun Halle)

Arbeidsmiljøutvalget

Alle videregående skoler i fylket har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som har ansvaret for å ivareta både ansattes og elevers behov for gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold.

Arbeidsmiljøutvalget ved Tingvoll vgs 2018/2019 består av disse medlemmene:

Unni Grande Stølan, verneombud og miljøansvarlig (arbeidstakerrepresentant)
Thea Halvorsen Sørvik (arbeidstakerrepresentant)
Vaktmester Rune Stølen (arbeidsgiverrepresentant)
Øystein Bråthen, sekretær (arbeidsgiverrepresentant)

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget 2018/2019 består av disse medlemmene:

Julian Elias Nygård, 2ID (elevrepresentant)
Aurora Håkonsen, 3ME (elevrepresentant)
Ine Aasen, 2ID (elevrepresentant)
Hege Einset, 1ID (elevrepresentant)
Eirin Bang Gjul, 1ID (vara elevrepresentant)
Christian Koksvik, 3ME (vara elevrepresentant)

Unni Grande Stølan (ansattrepresentant)
Rune Stølen (skolerepresentant)
Øystein Bråthen, sekretær (fylkesrepresentant)

Kontaktpersonar

Øystein Bråthen
Rektor
71 28 42 01 / Mob. 416 15 642
Send e-post
Bjørn Rolland
Fagleder
71 28 42 02
Send e-post
Reidun Halle
Fagleder
71 28 42 03 / Mob. 415 18 542
Send e-post
Mette Vågen Mette Vågen
Konsulent
71 28 42 04 /
Mob. 454 74 500
Send e-post