Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Om skolen > Funksjoner

Funksjoner og styrende organer

Alle personer treffes via skolens sentralbord tlf. 71 28 42 00 alle hverdager mellom kl.08.30 og 15.15, eller på skolens felles e-postadresse tingvoll.vgs@mrfylke.no. Merk e-posten med navn på mottaker.

Administrasjon
 Rektor Øystein Bråthen
 Fagleder idrettsfag/byggfag og rådgiver Bjørn Rolland
 Fagleder studiespesialisering/helse- og oppvekstfag Reidun Halle

Andre ansvarsområder
 Astrid Walsø Aalmo (ansvarlig spesialped./sosiallærer)
 Ida Kristine Rolland Hagen (ansvarlig opplæring av minoritetsspråklige)

Tillitsvalgte
 Toril Romfo (Utdanningsforbundet)
 Ane OS (verneombud og miljøansvarlig)

DRIFTSAVDELINGEN

Vaktmester:
 Kjell Magne Kallmyr

Kontoransatte:
 Mette Vågen, konsulent

Renholdere:
 Unni Stølan, ledende renholder
 Solbjørg Vatn
 Hege Nørrelund

KONTAKTLÆRERE 2020/2021

Vg1 - Videregående trinn 1:
1A: 1ST1A Ingunn Ormbostad
  1ID1A Maren Ormset
1B: 1HO1B Astrid Walsø Aalmo/Elisabet Kallset
Vg2 - Videregående trinn 2:
2A: 2ST2A Sølvi Bergslid
  2ID2A Jonas Modin Rismyhr
2B: 2HE2B Silje Osnes/Inger Karin Mulvik
Vg3 - Videregående trinn 3:
3A: 3ST3A Toril Romfo
  3ME3A Toril Romfo
  3ID3A Jens Magne Gjul
STYRENDE ORGANER
Skoleutvalget

Alle videregående skoler i fylket har et skoleutvalg med valgte representanter for elever, ansatte, foreldre, lokale samfunnsinteresser og skoleeier.

Skoleutvalget er et rådgivende organ med ansvar for bl.a. skolens mål- og tiltaksplan, utviklingsarbeid og oppfølging av læringsarbeidet i skolen.Skoleutvalget kan også uttale seg om skolebruksplan, organisasjonsmodell og driftsbudsjett / mindre investeringer.

Skoleutvalget ved Tingvoll vgs 2020/2021 består av disse medlemmene:

Elevrepresentanter:
 Jakob Woelfert
 Ane L Hagen
Ansattrepresentant:
 Toril Romfo (vara Tina Bjølverud/Ane Os)
Foreldre/foresattrepresentant:
 Guro Røttingsnes
Representanter fra lokalsamfunn/næringsliv:
 Per Magne Waagen
 Odd Arild Bugge
Representant fra fylkeskommunen:
 Øystein Bråthen (vara Reidun Halle)

Arbeidsmiljøutvalget

Alle videregående skoler i fylket har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som har ansvaret for å ivareta både ansattes og elevers behov for gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold.

Arbeidsmiljøutvalget ved Tingvoll vgs 2020/2021 består av disse medlemmene:

Tina Bjølverud / Ane Os, verneombud og miljøansvarlig (arbeidstakerrepresentant)
Toril Romfo, tillitsvalgt (arbeidstakerrepresentant)
Reidun Halle (arbeidsgiverrepresentant)
Øystein Bråthen, sekretær (arbeidsgiverrepresentant)

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget 2020/2021 består av disse medlemmene:

Sunniva B. Haukland, 3ST (elevrepresentant)
Marvel Botten, 2ID (elevrepresentant)
Ingeborg Grøtting, 1ST (elevrepresentant)
Niklas Schlumm, 3ID (elevrepresentant)
Ane L Hagen, 1ID (vara elevrepresentant)
Marius Innerdal, 1BA (vara elevrepresentant)

Tina Bjølverud/Ane Os (ansattrepresentant)
Bjørn Rolland (skolerepresentant)
Øystein Bråthen, sekretær (fylkesrepresentant)

Kontaktpersonar

Øystein Bråthen
Rektor
71 28 42 01 / Mob. 416 15 642
Send e-post
Bjørn Rolland
Fagleder
71 28 42 02
Send e-post
Reidun Halle
Fagleder
71 28 42 03 / Mob. 415 18 542
Send e-post
Mette Vågen Mette Vågen
Konsulent
71 28 42 04 /
Mob. 454 74 500
Send e-post