Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Om skolen > Avdelinger

Organisering i avdelinger

Skolen er organisert i en avdelingsmodell etter utdanningsprogram, og har avdelinger for studiespesialisering, idrett, medier og kommunikasjon, helse- og oppvekstfag og byggfag.

Hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Skolens faglærere og elever er også organisert i de samme avdelingene. Avdelingene har ukentlige samarbeidsmøter og faggruppemøter for faglig/pedagogisk samarbeid.

Skolen har også en spesial-/sosialpedagogisk avdeling under ledelse av rektor. I skolens ressursteam deltar rådgiver, spesialpedagog/sosiallærer og fast representant for PPT. Ressursteamet har avsatt fast ukentlig møtetid. Tett opp til kontaktlærer og ressursteam arbeider skolehelsetjenesten. Spesialpedagog og helsesøster har fast ukentlig trefftid for elever og lærere på skolen. Elever kan henvises videre til psykiatrisk sykepleier, psykolog eller andre fagpersoner.

Ressurssenter

Tingvoll vgs har også et ressurssenter som tilbyr voksenopplæringskurs og utviklingsprosjekt av ymse slag. Ressurssenteret ligger plassert i kjelleretasjen på skolen, og virksomheten varierer etter behova i regionen og lokalsamfunnet.

Opplæring av minoritetsspråklige

Ressurssenteret har en omfattende oppgave med opplæring av fremmedspråklige elever i norsk, samfunnsfag og andre fagområder. Tilbudet gjelder for bosatte flyktninger og asylsøkere ved Tingvoll Asylmottak.

Kontaktperson
 Ida Kristine Rolland Hagen

71 28 42 00 (sentralbordet)
 tingvoll.vgs@mrfylke.no

Voksenopplæring

Tingvoll vidaregåande skole har ingen fast kursoversikt, men tilpasser dette etter behov.

Som eksempler kan det nevnes at vi ved tidligere anledninger har arrangert kurs innenfor:

  • Helse- og sosialfag (omsorgsfag og hjelpepleier)
  • Videreutdanning for hjelpepleiere i geriatri og psykiatri
  • Støttekontaktkurs
  • Dataopplæring på ulike nivå
  • Språkkurs
  • Høgskoleutdanning

Voksenopplæringen tilbys vanligvis på kveldstid, men det kan også være aktuelt på dagtid, avhengig av kursdeltakernes ønsker.

Det er mulig for enkeltpersoner å delta i den ordinære undervisningen i enkeltfag på skolen som delkurselev eller hospitant.

Er du interessert i voksenopplæring eller har du konkrete kursønsker, ta kontakt med skolens administrasjon for dialog og nærmere opplysninger.

For mer informasjon om voksenopplæring, se Voksenopplæringsforbundets hjemmesider: www.vofo.no.

Kontaktpersonar

Bjørn Rolland
Fagleder
71 28 42 02
Send e-post
Reidun Halle
Fagleder
71 28 42 03 / Mob. 415 18 542
Send e-post