Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Om skolen

Tradisjonsrik, trygg og trivelig

Tingvoll vidaregåande skole er den eldste distriktsskolen på Nordmøre og har med det lange tradisjoner.

Skolen har omkring 150 elevplasser, ca 100 kursdeltakere og 35-40 ansatte. Skolen er med dette en viktig hjørnesteinsbedrift for Tingvoll kommune.

Oversiktsbilde TVS
 

Godt elevmiljø

Tingvoll er kjent som en skole med et veldig bra miljø. Spennende valgfag, idrettsturneringer, ekskursjoner og friluftsliv på tvers av studieretningene gjør sitt til at elevene blir godt kjent med hverandre og lærerne. Russerevy, Internasjonal uke og Operasjon Dagsverk, åpen skole og et aktivt elevråd betyr ellers også mye for utviklingen av et godt skolemiljø.

I tillegg har de mange aktive elevene på skolen i flere år bidratt til å skape et omdømme omkring Tingvoll som en plass hvor det skjer ting – ikke minst på fritiden. Det finnes mange ulike fritidstilbud på Tingvoll, et utvalg av disse er beskrevet under menyen Elevtjenester til høyre.

I skolesammenheng har Tingvoll de siste årene hatt særdeles få disiplinærsaker. I stedet finnes det flere eksempler på elever som har gjort store framskritt etter overganger fra skoler hvor miljøet har vært dårlig.

Internasjonalt

Tingvoll vidaregåande skole er medlem av FNs internasjonale skolenettverk ASP (Associated Schools Project), som er tilknyttet UNESCO.

Dette betyr at internasjonalisert undervisning med vekt på menneskerettighetene står sentralt hos oss, og utenlandske elever er et naturlig innslag i skolemiljøet.

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt for spørsmål om skolen, de ulike studieretningene eller andre ting.

Rådgiver, Bjørn Rolland

71 28 42 00 (sentralbordet)
bjorn.rolland@mrfylke.no

Kontaktpersonar

Øystein Bråthen
Rektor
71 28 42 01 / Mob. 416 15 642
Send e-post
Bjørn Rolland
Fagleder
71 28 42 02
Send e-post
Reidun Halle
Fagleder
71 28 42 03 / Mob. 415 18 542
Send e-post
Mette Vågen Mette Vågen
Konsulent
71 28 42 04 /
Mob. 454 74 500
Send e-post