Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Nyheter > Tingvoll vgs i fylkestoppen på skolekvalitet

Tingvoll vgs i fylkestoppen på skolekvalitet

Tingvoll vgs hevder seg godt blant de videregående skolene i Møre og Romsdal når det gjelder elevenes fullføring, deltakelse og faglig læring, viser fersk forskningsrapport fra april 2016.

Denne uka publiserte Kunnskapsdepartementet en ny forskningsrapport som viser Skolekvalitet i videregående opplæring. Rapporten er laget av Senter for økonomisk forskning i Trondheim, SØF–rapport nr. 01/16, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet med rapporten er å framskaffe kunnskap om kvalitet og kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler i Norge. Forskerne har brukt tall fra Statistisk Sentralbyrå og satt opp 7 indikatorer for ulike aspekter ved skolenes aktivitet og målsettinger, som til sammen gir et bilde av den enkelte skoles bidrag til elevenes skoleresultat. Gjennomsnittet til disse 7 indikatorene gir samlebetegnelsen skolekvalitet.

Rapporten viser til dels store forskjeller i skolekvalitet mellom skolene og at det ikke er likegyldig hvilken skole elevene går på når det gjelder fullføring og resultat.

De ferskeste tallene i rapporten viser skolekvalitet for ungdomskullene som gikk ut av grunnskolen våren 2008 og våren 2009, og som startet i videregående skole de samme årene. Her topper Tingvoll vgs fylkesstatistikken med en skår på 3,8 i skolekvalitet, med Herøy vgs hakk i hel med 3,7. På Nordmøre kommer også Sunndal vgs godt ut med en skolekvalitet på 3,5.