Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Elevtjenester > Skoleskyss

Skoleskyss

Er du avhengig av transport til og fra skolen?

Søk om skoleskyss

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og fra skolen. For å ha skyssrett må avstanden være minst 6 km mellom skolen og der du bur (bosted eller hybel). Du søker selv om skyss gjennom skoleskyssportalen.

Søk om skoleskyss når du takker ja til skoleplass. Du må søke årlig om skoleskyss.

 

Skoleskysskortet

Elever som er innvilget skoleskyss for første gang, vil få utlevert skoleskysskortet på skolen. Du må ta godt vare på skoleskysskortet, dette skal brukes alle årene du har rett til fri skoleskyss, både i grunnskole og i videregående skole. Kontakt skolen om du mister kortet.

 
Ruter

Inneværende skoleår går det skolebuss fra/til Kristiansund og fra/til alle bygdelaga i Tingvoll kommune. I tillegg er det rutetilbud til Sunndalsøra, Halsanaustan og Batnfjordsøra.

 

Fylkeskommunen sin nettside med mer informasjon om skoleskyss.

Kontaktperson:
Mette Vågen

71 28 42 00 (sentralbordet)
mette.vagen@mrfylke.no

Kontaktpersonar

Mette Vågen Mette Vågen
Konsulent
71 28 42 04 /
Mob. 454 74 500
Send e-post

Snarvegar