Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tingvoll VGS > Elevtjenester > Elevrådet

Elevrådet

Elevene har stor påvirkningskraft på undervisningen, noe som også viser seg igjen i elevenes engasjement. Elevenes representanter deltar aktivt i alle skolens råd, utvalg og styringsgrupper.

Ved oppstarten av et nytt skoleår, arrangeres det seminar for skolens tillitsvalgte og vararepresentanter. Her får elevene opplæring i en del praktiske prosedyrer, som eksempelvis møteledelse.

Fra ledelsen sin side er det svært ønskelig med deltakende elevrepresentanter, slik at elevene sikres reell innflytelse og ikke bare oppfyller skolens egne plandokumenter.

Elevrådsstyret 2020/2021:
Leder: Marvel Botten, 2ID 
Nestleder: Jakob Woelfert, 1ST
  Sunniva B. Haukland, 3ST
  Alva S. Bulling, 2ST
  Pernille Holberg, 3ST (vara)
  Kari Forseth, 2ID (vara)